א.ג.ס.פ. בע"מ

שותפים ולקוחות

בנייה

משרדי ביטחון וממשלה

מועצות מקומיות ואזוריות

מוסדות בריאות

מוסדות לימודים

מסחר ותרבות

מתחם עבודה חדש 

דרישות: 2000 אמפר, מתח גבוה, 2 שנאים גדולים

דרושים: קבלן משנה